Źródła

W dziale "Źródła" chciałbym przedstawić Wam kilka pozycji z mojego własnego zbioru lektur o tematyce żydowskiej (w szerokim ujęciu tego słowa). Znakomitą większośc z nich przeczytałem i dlatego z czystym sumieniem mogę polecić je i Wam. Część wykorzystałem również w opracowywaniu mojej strony.

 1. "Antologia poezji żydowskiej" Salomon Łastik, Arnold Słucki, Warszawa 1986.
 2. "Dzieje Tewij Mleczarza" Szołem Alejchem, Wocław 1989.
 3. "Dzieje Żydów w Polsce XI-XVIII wiek. Wybór tekstów ˇródłowych" Paweł Fijałkowski, ????.
 4. "Dzieje Żydów w Polsce XIX wiek. Wybór tekstów ˇródłowych" Zofia Borzymska, Warszawa 1994.
 5. "Dzieje Żydów w Polsce 1848-1914. Ideologia antysemicka" Andrzej Żbikowski, Warszawa 1994.
 6. "Dzieje Żydów w Polsce 1918-1939. Wybór tekstów ˇródłowych" Rafał Żebrowski, Warszawa 1993.
 7. "Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty ˇródłowe" Alina Cała, Helena Datner-Spiewak, Warszawa 1997.
 8. "Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium" Rafał Żebrowski, Warszawa 1993.
 9. "Hagada. Opowiadania wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach", Wiedeń 1927 (reprint Warszawa 1991).
 10. "Hiob" Joseph Roth, Warszawa 1978.
 11. "Historia cywilizacji żydowskiej" Lavinia Cohn-Sherbok, Warszawa 1999.
 12. "Historia Żydów" Paul Johnson, Kraków 2000.
 13. "Israel, the Conflict and Peace".
 14. "Izrael w faktach", 1999.
 15. "Izrael. Biuletyn Ambasady Izraela" nr 1 listopad '91.
 16. "Izrael. Biuletyn Ambasady Izraela" nr 4 kwiecień '92.
 17. "Jak modlą się żydzi. Antologia modlitw" Maciej Tomal, Warszawa 2000.
 18. "Józef Flawiusz Żyd rzymski" Mirelle Hadas-Lebel, Warszawa 1997.
 19. "Juda Makabi" Julian Stryjkowski, Poznań 1986.
 20. "Judaizm" Norman Salomon, Warszawa 1997.
 21. "Judaizm" Witold Tyloch, Warszawa 1987.
 22. "Kuchnia Żydów polskich" Eugeniusz Wirkowski, Warszawa 1988.
 23. "Literatura na świecie. Talmud", Warszawa 1987.
 24. "Los utracony" Imre Kertes.
 25. "Mądrości żydowskie" opr. Aleksander Drożdżyński, Warszawa 1961.
 26. "Nowy słownik polsko-hebrajski hebrajsko-polski" Aleksander Klugman, Warszawa 1996.
 27. "Opowieść o radości i cierpieniu" Pinchas Menachem Joskowicz, Warszawa 1996.
 28. "54 komentarze do Tory" Konstanty Gebert, Kraków 2003.
 29. "Polski słownik judaizstyczny" tom 1. opr. Zofia Borzymska i Rafał Żebrowski, Warszawa 2003.
 30. "Przewodnik judaistyczny" Hilary Nussbaum, Warszawa 1893.
 31. "Przez pryzmat historii" Izaak Lewin, Warszawa 1994.
 32. "Przy szabasowych świecach. Humor żydowski" opr. Horacy Serafin, Warszawa 2003.
 33. "Samouczek języka hebrajskiego" Szoszana Ronen i Michał Sobelman.
 34. "Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku" August Grabski, Maciej Piasarski, Albert Stankowski, Warszawa 1997.
 35. "Śladami Żydów polskich" Adam Dylewski, 2002.
 36. "Śwęta i obyczaje żydowskie" Ninel Kameraz-Kos, Warszawa 2000.
 37. "The Land of Promise", Israel 2003.
 38. "Tylko bez cudów. Humor żydowski" opr. Rajmund Florans, 1985.
 39. "W drodze do Jerozolimy" Shammai Golan, Kraków 1998.
 40. "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanna Krall, Kraków 1977.
 41. "Żyd - co to znaczy?" Aleksander Klugman, Warszawa 2003.
 42. "Żydówka z Toledo" Lion Feuchtwanger, Warszawa 1987.
 43. "Żydzi polscy w legendzie i opowieści" Ewa Basiura, Kraków 1997.