Szawuot /tw(wb#/
[w języku polskim nazywane Świętem Tygodni lub Pięćdziesiątnicą]

Termin
       Szawuot obchodzone jest szóstego siwan (koniec maja - początek czerwca), w pięćdziesiąt dni po święcie Pesach. 49 dni (7 tygodni) pomiędzy Pasach a Szawuot nazywanych jest omerami. Omer to pierwszy snop jęczmienia, który składany był w ofierze w Świątyni w Jerozolimie.

Pochodzenie
       Według tradycji 6. siwan Mojżesz otrzymał na górze Synaj od Boga Torę. 49 omerów odpowiada 49 dniom wędrówki Żydów przez pustynię po ucieczce z Egiptu. Są one czasem oczyszczenia dla duszy przed Szawuot. Ponadto na ten okres przypada wiele bolesnych rocznic: meczeńska śmierć Rabiego Akiby i 24 tysięcy jego uczniów (w II w n.e.), pogromy w czasie wypraw krzyżowych, powstanie w getcie warszawskim. Dlatego też jest to okres żałoby, w którym należy unikać radosnych uroczystości.
       Za czasów Świątyni Szawuot było świętem rolniczym. Wierni pielgrzymowali do Światyni, aby złożyć tam pierwsze dojrzałe płody rolne. Tradycyjnie było ich siedem rodzajów: jęczmień, pszenica, oliwki, daktyle, granaty, figi i winogrona. Do tego przyprowadzano również zwierzęta. Dary - po złożeniu ich w ofierze - przeznaczane były na wspólną uroczysta ucztę, w której uczestniczyli wszyscy niezależnie od statusu społecznego czy majątkowego. W czasie Szawuot panowała atmosfera radości, praca była zabroniona.

Obyczaje
       Noc poprzedzającą święto powinno się spędzać studiując Torę i Talmud. Tradycja ta wywodzi się z opowieści, że Żydzi zasnęli w oczekiwaniu na powrót Mojżesza. Mówi się również, że podczas tej nocy jest krótka chwila, podczas której prośby modlących trafiają prosto do Boga.
       Szóstego siwan kończy sie żałoba i nadchodzi czas radości. Synagogi i mieszkania przyozdabia sie zielenią na pamiątkę zieleni i kwiatów, które okryły górę Synaj podczas objawienia. W synagodze odczytuje się dziesięć przykazań (wysłuchuje się ich stojąc), Księgę Rut (prababki króla Dawida, który urodził się i zmarł 6. siwan) oraz modlitwę za zmarłych - izrkor (hebr. "wspomnij, zapamiętaj"). W czasie szawuot jada się głównie potrawy mleczne.