Nikudot

Nikudot

Przykład zastosowania
Wygl±d
Nazwa
DĽwięk
Wyraz
Wymowa
Znaczenie
a
patach
[ a ] krótkie
+axam
machat
igła
f
kamac
[ a ] długie, [ o ] krótkie (rzadko)
}f+fq
katan
mały
e
segol
[ e ] krótkie
redex
cheder
pokój
"
cere chaser
[ e ] długie, [ ei ] (rzadko)
j"x
chec
strzała
y"
cere male
[ e ] długie
(fdy"m
meda
informacja
[ ei ] rfty"m meitar struna
i
hirik chaser
[ i ] krótkie
hflim
mila
słowo
yi
hirik male
[ i ] długie
syig
gis
szwagier
o
cholam chaser
[ o ] długie
axoK
koach
siła
O
cholam male
[ o ] długie
vOq
kof
małpa
u
kubuc
[ u ] krótkie
yimuG
gumi
guma
U
szuruk
[ u ] długie
sUs
sus
koń
:
szewa
[ e ] bardzo krótkie
+a):l
leat
pomału
nieme hfK:lam malka królowa
A
chataf patach
[ a ] bardzo krótkie
{OlAx
chalom
marzenie
E
chataf segol
[ e ] bardzo krótkie
hfnUmE)
emuna
wiara
F
chataf kamac
[ o ] bardzo krótkie