Alef-bet

l.p.
Pismo drukowane
Pismo odręczne
Nazwa łacińska
Nazwa hebrajska
Wymowa
Warto¶ć liczbowa
1
)
4
alef
velf)
nieme
1
2
b B
5 a
bet
ty"b ty"B
w, b
2
3
g G
6
gimel
lemyiG
g
3
4
d D
7
dalet
telfD
d
4
5
h
8
he
)"h
h, a
5
6
w
9
waw
wfw
w, o, u
6
7
z
f
zajin
}iyaz
z
7
8
x
;
chet
ty"x
ch
8
9
+
<
tet
ty"+
t
9
10
y
=
jod
dOy
j, i, e
10
11
k \ K
? > k
kaf
vfk tyipOs vfk vfK
ch, k
20
12
l
@
lamed
demfl
l
30
13
m {
n A
mem
{"m tyipOs {"m
m
40
14
n }
D C
nun
}Un tyipOs }Un
n
50
15
s
q
samech
|emfs
s
60
16
(
F
ajin
}iya(
nieme lub a, e, o, i
70
17
p v P
H G t
pej
)"p tyipOs )"p )"P
f, p
80
18
c j
J I
cade
yidfc tyipOs yidfc
c (tz)
90
19
q
w
kof
vOq
k, q
100
20
r
L
rejsz
$y"r
r
200
21
& $
P O
szin
}yI& }yi$
s, sz
300
22
t T
N z
taw
wft wfT
t
400
¬ródło: Opracowanie własne na podstawie http://republika.pl/hebrajski/alfabet.html