Zapraszam do nowej sekcji / Please visit the new section

Galeria zabytków żydowskich w Polsce
(Gallery of Jewish historical places in Poland)

...
Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem

Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem
I cieniem kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody tym samym karmione cierpieniem

A. Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich
 

"Byłem w Izraelu..."
Zapraszam do przeczytania
relacji z podróży do Ziemi Świętej.

 

Problem czcionek

{wl$
A9@O

Na stronie pojawiają się słowa pisane alfabetem hebrajskim. Żeby móc je odczytać, Twój komputer musi obsługiwać dwie hebrajskie czcionki. Powyżej w ramkach są ich próbki. Jeśli w lewej widzisz tylko "{wl$", a w prawej "A9@O", to znaczy, że nie masz ich jeszcze zainstalowanych. Aby to uczynić, ściągnij odpowiednie pliki (klikając na linki ponad ramkami prawym klawiszem i wybierając Zapisz...), a następnie zainstaluj je w standardowy sposób.